• قابلیت افزایش صادرات گاز ایران به عراق به گزارش شاتا از سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج، در دیدار با ولید الموسوی، معاون وزیر تجارت این کشور، در مورد ساخت و تعمیر سیلو و همچنین... 18 ساعت پیش  
قابلیت افزایش صادرات گاز ایران به عراق