• شعرنو شعرنو 1

  خاموشی در دست دارم من که در خاموشی دستشاعر:فرشته عطایی

 • شعرنو شعرنو 1

  نگاهت میکنم شاید از این حسم خبر داری خیالت بامنه هرشب چه تو خوابو چه بیداری پراز بغض سکوت من تو این شبهای تکراری...

 • شعرنو شعرنو 0

  در اوج غم و اندوه, یا حس بد آنی نامت شده درمانِ هر گونه پریشانی رویت که به دریا شد, موجش به سلام آمد رود از سر حسرت...

 • شعرنو شعرنو 1

  یک پنجره یک احساس یک آینه یک دیوار یک تنگ ویک ماهی همبازی یک رویا سردرگم وبی پروا محکوم به یک خطیم آغاز وپایانیم ازخاک وتا خاکیم ماهم نفس...

 • شعرنو شعرنو 0

  غزلی عاشقانه از علیرضا امن پور تخلص شکیبا از تبریز چو به تو نگاه کردم قمراز نگاهم افتاد به مثال روی شیرین که ببرد دل ز فرهاد تو به این کمال حسنت که...

 • شعرنو شعرنو 2

  دیگری را خواستن فرق را فاصله را برداشتن دیگران را نه وسیله که هدف پنداشتن از محمد ساخته ست آن یکی عمار است این یکی مقداداست بیا سلمان و ابوذر...

 • شعرنو شعرنو 1

  چادُر چِقَدَر به چهره ام می آید ای کاش که دستان تو چادُر می شد در خانه برای آن نمی پوشیدم چون مردم چشمان تو دلخور می شد ای کاش بروی تو نمی...

 • شعرنو شعرنو 3

  رویایِ من جا مانده در کابوس موشک ها در لا به لایِ خواب زخمی ی عروسک ها در جابه جاییِ سرود و خنده و شادی با سوتِ خمپاره ، میان مهد کودکشاعر:محمد...

 • شعرنو شعرنو 2

  توچه باشی چه نباشی غمِ تو جانِ مرا جانِ مرا میگیرد.. بتِ چشمان تو چشمانِ تو ایمانِ مرا میگیرد.. شمعِ کاشانه ی من باش..تو باش..مِیِ میخانه ی من جانِ...

 • شعرنو شعرنو 1

  تا ریا هم بستر هر اندیشه شد آتش اهریمنی بارورهرریشهشاعر:امید زمانی منفرد(سایه)

 • شعرنو شعرنو 2

  هوای آشنایی دارم امشب ولی بیم جدایی دارم امشب به بالینم نیاید بهره تیمار چه یار با وفایی دارم امشب!!! بسی از خود برنجم از تو هرگز چنین در سر هوایی...

 • شعرنو شعرنو 1

  عاقبت با چشم خود مستِ شرابم میکنی شاخه ی نیلوفری در پیچ و تابم میکنی اندک اندک میبری از کف دل ودین مرا سینه سوزی از...

 • شعرنو شعرنو 1

  عشق عشق یعنی گفتن بی گفتگو بی دهان گفتن ز اسرار مگو غنچه‌ای بنهفته اسرار نهان فاش سازد عطر او اسرار جان سّر او با شیر جان آمیخته از شمیمش یک جهان...

 • شعرنو شعرنو 1

  گاهی کلام به دلم جواب نمی دهد دست وپای ازهم پاشیده ی حروف سلام به دلم جواب نمی دهد گاهی زانوی سکوت تا گلویم بالا می آید ودست های گره بسته ام به...

 • شعرنو شعرنو 2

  رفیق این دل عـــاشق، کجایی درد تنهــــایی رفیقت منتظــر مانده مگــــر امشب نمی آیــی بیا ای آتش افـروزم در این خلوت...

 • شعرنو شعرنو 1

  دلبرِ دلدارِ من ، برده دلم را ز بر تا که ز بر شد دلم ، نیست دگر جان و سر چون دلِ خود دادمش، جان ز تنم راندمش لیک دلِ یار من ، برده همی کسْ دگر رونق...

 • شعرنو شعرنو 2

  گدازه ایم و چنان قلب کوه سرد شدیم در این یخاب نفسگیر اهل درد شدیم به دست های زمخت زمانه همچون موم به شکل هر چه که گیتی اراده کرد شدیم چه زخم ها که ز...

 • شعرنو شعرنو 1

  گونه هامان سیلی خورده ی دستان خویش است. دستهایی پوشیده ی آستین ایمان. فرورفته در جیبهای نادانی....

 • شعرنو شعرنو 3

  خورشید؟ نه انگار خودم رو به زوالم از یااااااار بخواهید ، طلبگارِ حلالم_.. کابوس‌شبم‌خواب ز چشمم به هدر بُرد ای وای که یک لحظه نرفتی ز خیالم گفتی‌که...

 • شعرنو شعرنو 2

  دوشیزه درود ای خوابِ شورانگیز گل افشان، دامنِ گل ریز فریـبا چـشـمِ خُـرمایی یهـودایی نه ترسـایی تو ای زیباتـرین...

 • شعرنو شعرنو 1

  آسمان و شب و دریا و لب ساحل ها کلبه و فانوسش نیم جهان است اینجا این طرف صف زده صد ها دل بیداد نشان سوی دیگر همه در...

 • شعرنو شعرنو 1

  باران ببار ، شهرِ دلِ من کویر شد در انجمادِ عشق ، جهان گرمسیر شد باران ببار ، اَبر زِ من قهر کرده...

 • شعرنو شعرنو 2

  ما ، تشنه یِ سال های دور، در حسرتِ  لحظه هایِ عریانِ شَرم، و لذتِ بی نهایت ؛ از حضور بی مرزِ عشق همانقدر زیبا، که...

 • شعرنو شعرنو 2

  آری منم دوباره همان افسردهِ غمگینِ خسته، همان زخمیِ ناتوانِ در راه مانده که تنها و بی صدا می فرستد برایت فریادهایش...

 • شعرنو شعرنو 1

  دِینت به گردنم، بِکِشانم طناب جان من را ببر به محضر عالیجناب جان عمریست داده زحمت تان قلب کوچکم* عزّت زیاد دلهره جان!...