افزودن کانال جدید

انصراف

اخبار و مطالب مورد علاقه خود را از سایتها و خبرگزاریهای معتبر در کانال خود دریافت کنید.

روجانیوز بصورت مستمر سایتها و خبرگزاریهای معتبر را بررسی نموده، اخبار و مطالب آنها را گردآوری می نماید.
ربات تلگرامی سایت هر یک ساعت یکبار اخبار و مطالب را بررسی و براساس کلیدواژه ‌ها و گروه های انتخابی در صورت یافتن خبر آنها را برای کانال مورد نظر ارسال می نماید.
برای مشاهده نمونه کانال ثبت شده در این سیستم به کانال کانال اخبار تسهیلات و بانک مراجعه کنید.
در حال حاضر محدودیت در مورد تعداد اعضاء کانالی که از این سیستم استفاده می کند وجود ندارد..
مراحل ثبت کانال:
1- ابتدا روجابات roojabot@ را به لیست مدیران کانالی که می خواهید درج کنید اضافه نمایید.
2- فرم این صفحه را تکمیل و ارسال نمایید.
بلافاصله پس از ثبت ارسال خبر به کانال شما در زمانهای تعیین شده آغاز می گردد.

پرسش و پاسخ