• مشرق نیوز

    در آشفته‌بازار کتاب کودک و نوجوان، بسیاری نیز در حال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند. نگاه تجاری به کتاب‌های دینی این روزها بیشتر از قبل عرصه را برای آثار خوب تنگ کرده است.